YazılımDepo Yönetim Sistemi

Algoritma 360 tarafından tasarlanan yazılım platformu üzerinde geliştirilen A360 Akıllı Depo Yönetim Sistemi, içerisinde barındırmış olduğu Ar-ge geliştirmeleri ve yenilikçi yaklaşımı ile benzerlerinden ayrışmakta ve işletmelere sağladığı katma değeri arttırmaktadır. Depo Yönetim Sistemi ile entegre çalışan Terminal ve Monitör Takip Sistemi yazılımları ile birlikte uçtan uca tüm süreçlerde izlenebilirliği sağlamakta, her platformdan erişim imkânı ile uzaktan yönetim ve takibe olanak vermekte ve verimliliği hızlıca arttırmaktadır. Parametrik yapısı ve uyarlanabilme kabiliyeti ile işletmelerin gerçek ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunabilmektedir.
Tam entegre depo yönetim sistemi
Akıllı algoritma ile kişilerden bağımsız yönlendirme ve yönetim yapısı
Parametrik yapı ile özelleştirilebilir, esnek ve verimli kullanım
Uçtan uca dijital ve görsel yönetim
%100 uzaktan yönetilebilir ve izlenebilir süreçler
Alternatifli uygulama ve çözüm stratejisi
Kontrol, analiz ve raporlama kabiliyeti
Çoktan seçmeli ve aktif sayım programı
Konvansiyonel ve otomatik depolarda uygulanabilme kabiliyeti
Gelişmiş ve entegre sevkiyat planlama ve rampa yönetimi
Çoktan seçmeli gelişmiş ürün toplama, adresleme ve malzeme akışı yönetim modülü
Kullanıcı dostu ve tam entegre RF Terminal yönetimi
Online izlenebilir monitör ekran sistemleri
Doğru yükleme teyit sistemi / Lot ve Parti yönetimi
Fabrika içi malzeme akış yönetimi
Farklı dillerde kullanılabilme ve hızlı uyarlama kabiliyeti
Tüm yazılım ve programlar ile kolay ve hızlı entegrasyon


Üretim Yönetim Sistemi (MES)

Algoritma 360 tarafından tasarlanan yazılım platformu üzerinde geliştirilen Üretim Yönetim Sistemi, üretim verilerinin otomasyon ile toplanmasını ve/veya veri girişlerinin manuel yapılmasını sağlamasının yanı sıra üretimin fabrika içinde ve depolar ile entegre olarak malzeme akışını ve yarı mamul stoklarını da yönetmesini sağlamaktadır.
Üretim Yönetim Sistemi ile birlikte üretim teyitleri anlık ve otomatik verilebilmekte, üretim verileri gerçek zamanlı takip edilebilmekte, iş emri ve üretim istasyonları bazında doğru ve gerekli üretim malzeme ihtiyacı yönetilebilmekte ve uçtan uca tüm fabrika içerisinde malzeme akışları takip edilebilmekte ve yönlendirilebilmektedir. Tüm veriler sistem tarafından analiz edilebilmekte ve istenilen seviyede ve görselde raporlanabilmektedir. Bu kazanımlar sayesinde üretimdeki verimliliğin ve etkinliğin artması sağlanmakta olup kayıplar minimize edilebilmektedir.
Üretim veri toplama, analiz ve raporlama
Kolay kullanım, kontrol ve takip yönetimi
Üretim teyitlerini verebilme kabiliyeti
Çift yönlü otomasyon ve veri toplama modelleri
Bakım yönetimi
Kullanıcı tanıma fonksiyonları
Kalite sistemi entegre yönetimi
Fabrika malzeme akışı yönetimi
Yarı mamul takibi
Üretim malzeme besleme ve iş emri yönetimi
Üretimden depoya uçtan uca entegre yönetim
Parametrik yapı ile özelleştirilebilir, esnek ve verimli kullanım
Uçtan uca dijital ve görsel yönetim
Tüm yazılım ve programlar ile kolay ve hızlı entegrasyon
Farklı dillerde kullanılabilme ve hızlı uyarlama kabiliyeti
Akıllı raporlama modülü
Uyarı ve otomatik mail yönetim sistemi


İş Emri Planlama ve Malzeme Hareketleri Yönetimi

WMS, MES ve Planlama sistemleri ile entegre çalışan İş Emri Planlama ve Malzeme Hareketleri Yönetim Sistemi, iş emirlerinin otomatik ya da manuel bölünerek teslimatların oluşturulmasını ve çizelgelenmesini gerçekleştirir. Üretime malzeme akışını ve fabrika lojistiğini düzenleyerek yalın, verimli ve kayıpsız üretimin gerçekleşmesini sağlar ve fabrika içerisindeki gereksiz malzeme beklemelerinin önüne geçer.
Depo ve üretim programları ile entegre yönetim
Kolay kullanım, kontrol ve takip yönetimi
Fabrika malzeme akışı yönetimi
Yarı mamul ve malzeme takibi
Üretim malzeme besleme ve iş emri / ürün ağacı entegre yönetimi
İş emri teslimat çizelgeleme
Manuel talep yönetimi
Uçtan uca dijital ve görsel yönetim
Tüm yazılım ve programlar ile kolay ve hızlı entegrasyon
Farklı dillerde kullanılabilme ve hızlı uyarlama kabiliyeti


Nakliye Yönetim Sistemi

Nakliye Yönetim Sistemi sevkiyat planlarını ve rampa yönetmeni gerçekleştirir. Depo Yönetim Sistemi ile entegre çalışarak belirlenmiş rotalara uygun olarak depo iş planlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlar. Görsel monitör sistemleri ile anlık izlenebilirliği ve performans takibini gerçekleştirir, tüm nakliye detaylarını yönetir ve raporlar.
Entegre sipariş yönetimi
Teslimat bazlı sevkiyat planlama
Durak-Müşteri yönetimi
Lot/Parti bazlı planlama kabiliyeti
Depo yönetim sistemi ile entegre yönetim
Rampa atama ve yükleme takip modülü
Hacim ve tonaj yükleme kontrolü
Analiz ve raporlama kabiliyeti
Tedarikçi performans yönetimi
Parametrik yapı ile özelleştirilebilir, esnek ve verimli kullanım
Uçtan uca dijital ve görsel yönetim
Tüm yazılım ve programlar ile kolay ve hızlı entegrasyon
Farklı dillerde kullanılabilme ve hızlı uyarlama kabiliyeti


Sipariş ve Alokasyon Yönetimi

Sipariş ve Alokasyon Yönetim Sistemi tüm siparişlerin yönetilmesinin yanı sıra parametrik olarak belirlenmiş kriterlere ve önceliklere göre stokların sipariş bazında alokasyonunu gerçekleştirir. Aynı zamanda üretim ve satınalma tedarik planlarını dikkate alarak parametrelere göre siparişleri ve planları eşleştirir ve dağıtır, karşılanma zamanlarını belirler. Yeni girilecek siparişler için sipariş karşılama zamanı ve miktarlarını öngörür ve paylaşır. Servis seviyesi ölçümlerini gerçekleştirir ve raporlar, alarm yönetim sistemi ile geciken görevler ve siparişler için uyarı verir.
Entegre sipariş yönetimi
Müşteri ve terminleme yönetimi
Sipariş alokasyon ve önceliklendirme yönetimi
Depo Kriterleri ve Stok
Üretim Planı
Tedarik ve Satınalma Planı
Satış Ekibi izleme ve takip yönetimi- standart ve özel ürün talep ve tedarik planı
Analiz ve raporlama kabiliyeti
Servis Seviyesi ölçümü ve yönetimi
Parametrik yapı ile özelleştirilebilir, esnek ve verimli kullanım
Uçtan uca dijital ve görsel yönetim
Tüm yazılım ve programlar ile kolay ve hızlı entegrasyon
Farklı dillerde kullanılabilme ve hızlı uyarlama kabiliyeti
Akıllı raporlama modülü
Uyarı ve otomatik mail yönetim sistemi


Talep Planlama ve Toplama Sistemi

Talep Planlama Yönetim Sistemi geçmiş verilerinizi dikkate alarak gelecek talepleri tahminler ve tüm seviyelerde öneri verir. Mevsimsellik ve Nedensellik yönetim modeli ile en doğru planların oluşturulmasına imkan verir. Talep Toplama Yönetim Sistemi satış ekiplerinden planların ve tahminlerin toplanmasını sağlar, kalibrasyon ve mutabakat çalışmalarını gerçekleştirir.
Entegre sipariş ve satış yönetimi
Zaman serisi ve trend analizleri
Mevsimlik değişim ve nedensellik yönetimi
Talep ve öngörü toplama modülü
Talep dönem ve onay-yetki hiyerarşi yönetimi
Müşteri-Kategori-Ürün-Satış Kanalları uçtan uca data girişi, onayı, değerlendirme ve yönetimi
Talep mutabakat yönetimi
Analiz ve raporlama kabiliyeti
Talep planı performans ölçümü ve yönetimi
Parametrik yapı ile özelleştirilebilir, esnek ve verimli kullanım
Uçtan uca dijital ve görsel yönetim
Tüm yazılım ve programlar ile kolay ve hızlı entegrasyon
Farklı dillerde kullanılabilme ve hızlı uyarlama kabiliyeti
Akıllı raporlama modülü
Uyarı ve otomatik mail yönetim sistemi